Chintamani Hospital

Appointment

02352-223134

http://chintamanihospital.co.in/

Infertility

Information of Infertility Treatment

When to seek Infertility Treatment?

 • Infertility treatment should be sought if a couple has been trying to conceive for 12 months or more without success.
 • If the woman is over the age of 35, it is recommended that they seek treatment after 6 months of unsuccessfully trying to conceive.

Where to seek Infertility Treatment?

 • Infertility treatment can be sought from a variety of medical professionals, including fertility specialists, reproductive endocrinologists, gynaecologists, and urologists.
 • Many clinics specialise in infertility treatments and offer a variety of treatments ranging from in vitro fertilisation (IVF) to other more specialised procedures.

Points to consider while selecting Infertility Specialist

 • Qualifications and Experience: It is important to check the qualifications and experience of the infertility specialist you are considering. Ensure that the specialist has the required qualifications, certifications, and experience in the field of infertility treatment.
 • Success Rate: Research the success rate of the specialist’s treatments and ask for referrals from other patients who have gone through the same treatment.
 • Cost: Cost of infertility treatments can vary significantly based on the location, clinic, and the doctor. It is important to consider the costs of the treatments before deciding on a specialist.
 • Treatment Options: Ask the specialist about the available treatment options and how they will be tailored to suit your needs.
 • Reputation: Look into the reputation of the specialist and the clinic they work in. Check online reviews and ask your healthcare provider for referrals.
 • Communication: Make sure that the specialist is someone you can communicate with comfortably and openly. It is important to find someone who is willing to listen to your concerns and answer all your questions.

Do’s and Dont’s for patients seeking infertility treatment

Do’s:
 • Talk to your doctor about what infertility treatments you may be eligible for
 • Educate yourself about the treatments and ask questions
 • Ask your doctor about their experience in performing specific fertility treatments
 • Consider joining a support group to connect with other couples going through similar experiences
 • Make sure to follow your doctor’s instructions and take any prescribed medications
 • Make lifestyle changes to improve your fertility, such as exercising and eating healthy
Don’ts:
 • Don’t be ashamed to ask questions or express your feelings
 • Don’t self-medicate or take any fertility treatments without consulting your doctor first
 • Don’t compare your fertility journey to anyone else’s
 • Don’t feel overwhelmed by the process, take things one step at a time
 • Don’t give up hope and try to stay positive.
 • Don’t ignore any warning signs or symptoms of a potential fertility issue.

वंध्यत्व उपचारांची माहिती

वंध्यत्वाचा उपचार कधी घ्यावा?

 • एखादे जोडपे १२ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ गर्भधारणेचा प्रयत्न करत असेल तर वंध्यत्वाचा उपचार केला पाहिजे.
 • जर महिलेचे वय ३५ पेक्षा जास्त असेल तर, गर्भधारणेचा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर ६ महिन्यांनंतर उपचार घेण्याची शिफारस केली जाते.

वंध्यत्व उपचार कुठे घ्यावेत?

 • वंध्यत्व उपचार विविध वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून मागवले जाऊ शकतात, ज्यात प्रजनन तज्ञ, प्रजनन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, स्त्रीरोग तज्ञ आणि यूरोलॉजिस्ट यांचा समावेश आहे.
 • अनेक दवाखाने वंध्यत्व उपचारांमध्ये तज्ञ आहेत आणि इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) पासून इतर अधिक विशेष प्रक्रियांपर्यंत विविध प्रकारचे उपचार देतात.

वंध्यत्व विशेषज्ञ निवडताना विचारात घेण्यासारखे मुद्दे

 • पात्रता आणि अनुभव: तुम्ही विचार करत असलेल्या वंध्यत्व तज्ञाची पात्रता आणि अनुभव तपासणे महत्वाचे आहे. तज्ञाकडे वंध्यत्व उपचार क्षेत्रात आवश्यक पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि अनुभव असल्याची खात्री करा.
 • यशाचा दर: तज्ञांच्या उपचारांच्या यशाच्या दराचे संशोधन करा आणि त्याच उपचारातून गेलेल्या इतर रुग्णांकडून संदर्भ मागवा.
 • खर्च: वंध्यत्व उपचारांची किंमत स्थान, क्लिनिक आणि डॉक्टर यांच्या आधारावर लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. तज्ञांचा निर्णय घेण्यापूर्वी उपचारांच्या खर्चाचा विचार करणे महत्वाचे आहे.
 • उपचार पर्याय: उपलब्ध उपचार पर्याय आणि ते तुमच्या गरजेनुसार कसे तयार केले जातील याबद्दल तज्ञांना विचारा.
 • प्रतिष्ठा: तज्ञ आणि ते काम करत असलेल्या क्लिनिकची प्रतिष्ठा पहा. ऑनलाइन पुनरावलोकने तपासा आणि तुमच्या आरोग्य सेवा प्रदात्याला रेफरल्ससाठी विचारा.
 • संवाद: तज्ञ अशी व्यक्ती आहे की ज्याच्याशी तुम्ही आरामात आणि मोकळेपणाने संवाद साधू शकता. तुमच्या समस्या ऐकण्यासाठी आणि तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला शोधणे महत्त्वाचे आहे.

वंध्यत्व उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या रुग्णांसाठी सूचना

हे करा:           
 • तुम्ही कोणत्या वंध्यत्वाच्या उपचारांसाठी पात्र आहात याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोला
 • उपचारांबद्दल स्वतःला शिक्षित करा आणि प्रश्न विचारा.
 • तुमच्या डॉक्टरांना विशिष्ट प्रजनन उपचार करण्याच्या त्यांच्या अनुभवाबद्दल विचारा.
 • समान अनुभवातून जात असलेल्या इतर जोडप्यांशी संपर्क साधण्यासाठी समर्थन गटात सामील होण्याचा विचार करा.
 • तुमच्या डॉक्टरांच्या सूचनांचे पालन केल्याची खात्री करा आणि कोणतीही विहित औषधे घ्या.
 • तुमची प्रजनन क्षमता सुधारण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करा, जसे की व्यायाम करणे आणि निरोगी खाणे.
हे करू नका:
 • प्रश्न विचारण्यास किंवा आपल्या भावना व्यक्त करण्यास लाज बाळगू नका.
 • प्रथम तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय स्वत: ची औषधोपचार करू नका किंवा कोणतेही प्रजनन उपचार घेऊ नका.
 • तुमच्या प्रजनन प्रवासाची इतर कोणाशीही तुलना करू नका.
 • प्रक्रियेमुळे भारावून जाऊ नका, एका वेळी एक पाऊल उचला.
 • आशा सोडू नका आणि सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करा.
 • संभाव्य प्रजनन समस्येच्या कोणत्याही चेतावणी चिन्हे किंवा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.

Menstrual Health

Book Appointment


This will close in 0 seconds