Chintamani Hospital

Appointment

02352-223134

http://chintamanihospital.co.in/

Menstrual Health

Healthy Hygiene Tips for Menstruation

 • Wash your hands before and after changing your pad or tampon: This can help prevent the spread of bacteria and reduce the risk of infections.
 • Change your pad or tampon frequently: It’s important to change your pad or tampon every 4-6 hours, or more frequently if needed. This can help prevent leaks and reduce the risk of infection.
 • Use a clean pad or tampon each time: Using a clean pad or tampon each time you change can help prevent the spread of bacteria and reduce the risk of infections.
 • Dispose of pads and tampons properly: When disposing of pads and tampons, wrap them in toilet paper before throwing them in the trash. This can help reduce odors and prevent the spread of bacteria.
 • Wash your genital area daily: It’s important to keep the genital area clean and dry during menstruation. Use a gentle, unscented soap and avoid using hot water, as this can irritate the skin.
 • Wear clean underwear: It’s important to wear clean underwear during menstruation to help reduce the risk of infection.
 • Avoid douching: Douching can disrupt the natural balance of bacteria in the vagina and increase the risk of infection.
 • Take a shower or bath if you feel dirty: If you feel dirty or uncomfortable during menstruation, taking a shower or bath can help you feel clean and refreshed. Just be sure to avoid using hot water, as this can irritate the skin.

मासिक पाळी संबंधित काही आरोग्यदायी स्वच्छतेच्या टिप्स

 • तुमचे पॅड किंवा टॅम्पॉन बदलण्यापूर्वी आणि नंतर तुमचे हात धुवा: यामुळे जीवाणूंचा प्रसार रोखता येतो आणि संक्रमणाचा धोका कमी होतो.
 • तुमचा पॅड किंवा टॅम्पॉन वारंवार बदला: तुमचा पॅड किंवा टॅम्पॉन दर ४-६ तासांनी किंवा आवश्यक असल्यास अधिक वेळा बदलणे महत्त्वाचे आहे. हे गळती टाळण्यास आणि संसर्गाचा धोका कमी करण्यात मदत करू शकते.
 • प्रत्येक वेळी स्वच्छ पॅड किंवा टॅम्पॉन वापरा: प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही बदलता तेव्हा स्वच्छ पॅड किंवा टॅम्पॉन वापरल्याने बॅक्टेरियाचा प्रसार रोखण्यात आणि संक्रमणाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
 • पॅड आणि टॅम्पन्सची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावा: पॅड आणि टॅम्पन्सची विल्हेवाट लावताना, त्यांना कचरापेटीत टाकण्यापूर्वी टॉयलेट पेपरमध्ये गुंडाळा. हे दुर्गंधी कमी करण्यास आणि जीवाणूंचा प्रसार रोखण्यास मदत करू शकते.
 • तुमचे जननेंद्रियाचे क्षेत्र दररोज धुवा: मासिक पाळीच्या दरम्यान जननेंद्रियाचे क्षेत्र स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे महत्वाचे आहे. सौम्य, सुगंध नसलेला साबण वापरा आणि गरम पाणी वापरणे टाळा, कारण यामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो.
 • स्वच्छ अंडरवेअर घाला: संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छ अंडरवेअर घालणे महत्त्वाचे आहे.
 • डोचिंग टाळा: डोचिंग योनीतील जीवाणूंचे नैसर्गिक संतुलन बिघडू शकते आणि संसर्गाचा धोका वाढवू शकतो.
 • जर तुम्हाला घाण वाटत असेल तर शॉवर घ्या किंवा आंघोळ करा: मासिक पाळीच्या दरम्यान तुम्हाला गलिच्छ किंवा अस्वस्थ वाटत असल्यास, शॉवर किंवा आंघोळ केल्याने तुम्हाला स्वच्छ आणि ताजेतवाने वाटू शकते. फक्त गरम पाणी वापरणे टाळण्याचे सुनिश्चित करा, कारण यामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो.

Care of Pregnant Woman

Book Appointment


This will close in 0 seconds