Chintamani Hospital

Appointment

02352-223134

http://chintamanihospital.co.in/

Open Surgery Vs Laparoscopic Surgery

Open Surgery

 • Open Surgery involves making a large incision in the abdomen to expose the area of the body that needs to be operated on.
 • The surgeon can then access the organs and tissues directly and use traditional surgical tools to complete the procedure.
 • Open surgery usually requires a longer hospital stay and a longer recovery time.

Laparoscopic Surgery

 • Laparoscopic Surgery is a minimally invasive technique that uses thin, lighted tubes and small cameras to allow the surgeon to view the organs and tissues on a monitor.
 • The surgeon makes several small incisions in the abdomen and then inserts the tubes into the body.
 • The tubes contain surgical tools and a camera that can be used to complete the procedure.
 • Laparoscopic surgery typically involves a shorter hospital stay and a quicker recovery time.

Advantages of Laparoscopic Surgery over Open Surgery

 • Less pain and discomfort: Laparoscopic surgery is associated with less postoperative pain and discomfort than open surgery.
 • Quicker recovery time: Patients tend to recover more quickly from laparoscopic surgery than open surgery. This allows them to return to their daily activities sooner.
 • Reduced risk of infection: Laparoscopic surgery reduces the risk of infection due to less tissue trauma and tissue exposure.
 • Reduced scarring: Laparoscopic surgery typically results in smaller scars than open surgery.
 • Better cosmetic results: Laparoscopic surgeries often result in more aesthetically pleasing results than open surgery.

ओपन सर्जरी

 • ओपन सर्जरीमध्ये ओटीपोटात एक मोठा चीरा घालणे समाविष्ट असते ज्यावर ऑपरेशन करणे आवश्यक असते.
 • त्यानंतर सर्जन अवयव आणि ऊतींमध्ये थेट प्रवेश करू शकतो आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पारंपारिक शस्त्रक्रिया साधनांचा वापर करू शकतो.
 • ओपन सर्जरीसाठी सामान्यत: दीर्घकाळ रुग्णालयात राहण्याची गरज भासते तसेच रिकव्हरीसाठी तुलनेने जास्त वेळ लागतो.

लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी

 • लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया हे एक कमीत कमी चिरफाड करुन शस्त्रक्रिया करण्याचे तंत्र आहे ज्यात सर्जनला मॉनिटरवर अवयव आणि ऊती यांची ईमेज देण्यासाठी कमी जाडीच्या नळ्या (स्कोप) ज्यात मायक्रोस्कोपिक हत्यारे आणि लहान कॅमेरे वापरतात.
 • सर्जन ओटीपोटात लहान चीरे (कट्स) करतात आणि नंतर शरीरात नळ्या (स्कोप) घालतात.
 • ट्यूबमध्ये शस्त्रक्रियेची साधने आणि एक कॅमेरा असतो ज्याचा वापर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
 • लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेमध्ये सामान्यत: कमी रुग्णालयात मुक्काम आणि जलद रिकव्हरी समाविष्ट असते.

ओपन सर्जरीपेक्षा लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीचे फायदे

 • कमी वेदना आणि अस्वस्थता: सर्जरीनंतर लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रिया ओपन सर्जरीपेक्षा कमी वेदना आणि अस्वस्थता देतात.
 • लवकर बरे होण्याची वेळ: रुग्णांना खुल्या शस्त्रक्रियेपेक्षा लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेतून लवकर बरे होण्याचा कल असतो. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामात लवकर परत येण्यास मदत होते.
 • संसर्गाचा धोका कमी: लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रियेमुळे ऊतींचे कमी नुकसान होते आणि यामुळे संसर्गाचा धोका कमी होतो.
 • कमी झालेले डाग: लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेमुळे खुल्या शस्त्रक्रियेपेक्षा लहान चट्टे दिसतात.
 • चांगले कॉस्मेटिक परिणाम: लॅपरोस्कोपिक शस्त्रक्रिया खुल्या शस्त्रक्रियेपेक्षा सौंदर्यदृष्ट्या अधिक चांगले आणि आनंददायक परिणाम देतात.

Healthy Lifestyle

Book Appointment


This will close in 0 seconds